Pertti heitti aamukysymyksen Annelle

Pertti:

> Millä tavalla wikit ja blogit eroavat moodlesta
> pedagogisesti ja teknisesti, mitä huonoa ja hyvää on moodlessa näihin verrattuna?

Anne:

Jännä kysymys, 5 minsaa aamuaikaa… Moodleen voi rakentaa kokonaisen kurssin, jossa on huomioitu oppimisprosessi ja sen eri vaiheet. Wiki toimii mainiosti oppimateriaalin yhteisöllisenä tuotantovälineenä. Blogi soveltuu yksittäisten tehtävien tekemiseen (ohjeistus ja alkuinfo esim. Moodlessa tai muussa ympäristössä). Blogi soveltuu myös ajatusten kehittelyyn ja tiedon keräämiseen sekä avoimeen keskusteluun. Myös wikissä voi toteuttaa avointa keskustelua. On myös mahdollista sulkea wiki ja blogi ulkopuolisilta, mutta silloinhan on oikeastaan parempi käyttää suljettua oppimisympäristöä, esim. Moodlea. Wikissä oppimisprosessin saa näkyville, koska sen rakenteistaminen on helppoa. Se on jopa kaikista havainnollisin tässä suhteessa (paitsi jos Moodle-kurssin rakenne on oikein hyvin tehty). Blogi ei hahmotu tällä tavalla kovin helposti. Se on kuitenkin hyvä kronologiseen työskentelyyn ja informaation jakamiseen. Suljettu oppimisympäristö antaa turvaa. On myös tilanteita, joissa tekstejä yms. ei haluta julki kaikille vaan toimitaan sisäryhmässä ja joskus myös pelkästään opiskelija-opettaja-akselilla.

Pääasia on mielestäni ymmärtää, että nämä ympäristötä eivät kilpaile keskenään, eivät korvaa toisiaan ja että on aina tilanteen mukaan harkittava, mitä välineitä käyttää. Kääk, aika loppui, sitten töihin…

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: