Sitä mmmm-pedagogiikkaa!!

Kiitos!Pertti muistutti tärkeästä asiasta, siis ota kantaa.

Pertti: Täytyisihän meidän Pasin toimeksiannon perusteella pohdiskella mobiilioppimisen pedagoogista puolta. Onhan tässä vielä aikaa, ennenkuin seuraavan kerran tavataan. Mobiililaitteet voivat palvella esimerkiksi seuraavissa pedagogisissa asioissa: Ohjauksen tehostaminen, etäohjausmahdollisuudet paranevat, oppimistehtävien anto, reflektio, oppimisprosessiin sitouttaminen, verkkoaineistostosta tiedottaminen, portfolion laadinnan tehostuminen jne.

Siis mitä muuta vielä ja mitä noista irtoaa?

16 kommenttia

 1. Aki Heino said

  Mobiililaitteiden hyöty oppimisen edesauttamisessa. Pertti antoi seuraavan listan , joita haluan kommentoida:

  1. Ohjauksen tehostaminen ja etäohjausmahdollisuuksien paraneminen
  Mobiililaiteen avulla saadaan taatusti opiskelija kiinni , esimerkiksi tekstiviestillä. Kontaktin pitäisi toisaltaan olla opiskelijaa kiinnostava, voihan jättää vastaamatta, jos opiskelija kokee, että taas koulusta häiritään työssäoppimisen työskentelyä. Ohjaus oltava oikea-aikainen , yksinkertainen, perusasioihin pitäytyvä.

  2. Oppimistehtävien anto
  Toimii mobiililaitteella, kunhan oppimistehtävät riittävän autenttisia, vastaukset olisi hyvä löytää työpaikasta.

  3. Reflektio
  Toiminee mm. itsereflektiona, onko ko. teeman asian ymmärtänyt oikein. Opiskelija voi esim. tarkistaa ymmärryksen tilan toisilta vertaisryhmältä.

  4. Oppimisprosessiin sitouttaminen
  Mobiililaitteella voitaneen palauttaa ajatukset ydinteeman peruslähtökohtiin, jos poukkoilua tapahtuu. Näinhän Perttikin tavallaan teki….

  5. Verkkoaineistostosta tiedottaminen
  Mobiililaite toimii lyhyen ajan tiedotuskanavana hyvin. Myös jälki myöhempää tarkastelua varten jää, joten jos mobiililaitetta käytetään muistilappuna , sillä on merkitystä myös pitkällä aikajänteellä.

  Mobiili ja verkko yhdessä ovat tiedotuksessa toimivampi ratkaisu kuin pelkkä mobiililaite. Blogit ja mobiili ehdottomasti hyvä yhdistelmä. Näin voi palauttaa myöhemmin teeman ajatukset mieliin ja mahdollisesti lisäkehittää ajatuksia toisten ajatuksilla…

  Jatkakaa ihmeessä listaa

 2. Jari said

  Haluanpa vielä jatkaa edellisessä kommentissani (Avoimet ja autenttiset) aloittamaani kärjistelyä ja hiusten halkomista. Toisin esille käsitteiden mobiilioppiminen ja mobiiliopetus välist erot.

  Katsotaanpa Pertin esittelemää ja Akin kommentoimaa listaa:

  1. Ohjauksen tehostaminen ja etäohjausmahdollisuuksien paraneminen.
  Aki kirjoittaa, että opettaja tavoittaa opiskelijan. Mutta toimiiko tavoitettavuus myös toisin päin? Tavoittaako opiskelija ohjaajan entistä ”hyödyllisemmin”? MIten tätä voi edistää?

  2. Oppimistehtävien anto
  Mitenkähän tämä pitäisi muotoilla _oppimisen_ näkökulmasta… Mahdollistaa entistä autenttisempien ja ”opettavaisempien” oppimistehtävien tekemisen…?

  3. Reflektio
  Itse- ja vertaisryhmän reflektio ovat juuri sitä, mikä kuuluu oppimiseen.

  4. Oppimisprosessiin sitouttaminen
  Tämä taitaa olla sitä mobiiliopiskelun riskialtteimpaa aluetta. Aiheeseen tai ydinteemaan sitouttamisessa ei enää voi hyödyntää esim. luokkaan, labraan tai työpisteeseen sulkeutumista. Maailman ja avoimien ympäristön houkutukset ovat saavutettavissa mistä tahansa. Mitä sitten voisi käyttää sitouttamiseen?

  5. Verkkoaineistostosta tiedottaminen
  OK.

  Lisäisin vielä Akin innoittamana tämän kohdan:

  6. Autenttisten tilanteiden dokumentointi
  Tämä on osittain lähellä reflektointia. Opiskelija voi dokumentoida työtään, opiskeluaan ja oppimistaan päiväkirjanomaisesti (esim. teksti +kuva +ääni +video +paikkatieto). Hän voi myös kirjata havaintojaan esimerkiksi uusista asioista jatkossa tapahtuvaa opiskelua varten.

 3. Jari said

  Lueskelin tämän blogiketjun alkupään viestejä ajatuksella. Ajan puutteessa olen aiemmin vain hypähdellyt niissä. Aika mukavasti niistä jo hahmottuu mobiilipedagogiikan olennainen olemus! Mihinkähän tässä vielä pääsemmekään!!

  Esille tulee jänniä dimensioita.

  Aika ja ajan vähäisyys tulee esille monta kertaa. ”Tuo aika-pohdiskelu, mitä kirjoitit, on oppimisenkin kannalta ääritärkeä. Oppimiseen ei ole pikaratkaisua, se vie aikaa”, kirjoitti Anne. Olemme varmaan täysin samaa mieltä. Millää mobiilisuudella tms. ei voi nopeuttaa oppimista. Mutta vapauttaako mobiilisuus aikaa itse oppimiseen?

  Sitten on tämä liikkumattomuus – liikkuvuus -akseli. Tämähän jo liittyy itse mobiili-nimeenkin. Mobiilipedagogiikan ydintä ilman muuta.

  Kolmas keskustelun alla olllut dimensio on suljettu – avoin. Tuntuu, että mobiilisuus ja avoimet ympäristöt kulkisivat jotenkin yhdessä. Vai ovatko ne molemmat vain tämän hetken muoti-ilmiöitä, jotka ovat vain sattumalta putkahtaneet esiin yhtä aikaa?

 4. Aki Heino said

  Jari kirjoitti ” ….opiskelija voi dokumentoida työtään, opiskeluaan ja oppimistaan päiväkirjanomaisesti (esim. teksti +kuva +ääni +video +paikkatieto). Hän voi myös kirjata havaintojaan esimerkiksi uusista asioista jatkossa tapahtuvaa opiskelua varten…” Näin juuri, aivan loistava ajatuksenjuoksu !
  Päiväkirja voidaan yksinkertaisesti helposti lähettää mobiililaitteella bogiin tai wikiin , jolloin muut ryhmän jäsenet voivat näin halutessaan kommentoida omakohtaisen kokemuksensa mukaisesti päiväkirjassa olevia asioita tai teemoja. Näin jäisi jälki ja reflektio ja tiedon siirtovaikutus muille ryhmän jäsenille myös. Jälkikäteen mobiiliviestin lähettäjä kokoaisi päiväkirjat ja kommentit yhteen . Hän keräisi ja jäsentäisi asian/teeman sisältöjä selkeiksi kokonaisuuksiksi, muiden vastaavien asioiden parissa työskentelevien käytettäväksi…. Johan tulisi näkemyksiä ja autenttisia sellaisia…

 5. Aki Heino said

  Mobiilisuus on mielestäni yksi uusi väline oppimiseen. Varmasti tarvitaan edelleen muita oppimisen välineitä, jotta uuden asian siirtovaikutus olisi kohdallaan. Toinen tykkään äidistä ja toinen tyttärestä !

  Mobiilisuus on nykyään nuorten suosima väline, jolla nuoret kommunikoivat ja siirtävät ajatuksiaan. Jos hyödynnämme mobiilia laitetta oikein (=autenttinen ympäristö, oikea-aikaisuus, täsmäohjaus, päiväkirja yms)., niin voimme saada nuoret samalla ehkä jopa huomaamatta enemmän kiinnostumaan ja jopa ymmärtämään opiskelusta asian ydintä ja samalla oppimaan ja pohtimaan syvällisemmin asiateemoja….

 6. Anne said

  Ja tästähän olisi hauskaa saada aikaan nyt joku kokeilu…! Asia hautuu 🙂

 7. Pertti said

  Saamme Pasilta hyvät pedagogiset teoriat, itse pähkäilemme vielä lisää ja tutustumme muiden mobiilioppijoiden ajatuksiin ja tuotoksiin.Sitten käytännössä kokeilemme opiskelijoiden kanssa, laadimme mobiiliahioita, käynnistämme eri aloille mobiilioppimisen, koulutamme itseämme lisää, koulutamme yrityksiä, koulutamme ulkomailla, laadimme verkkokursseja ulkomaille ja kotimaahan, perustamme yrityksen, jolta voi eri koulutuksen järjestäjät ostaa verkko-ja mobiilikursseja, eihän kaikkia kannata joka oppilaitoksessa vääntää. Onko tässä Anne tarpeeksi haastetta. Unohtuiko jokin tärkeä osa-alue

 8. Anne said

  Rajatonta oppimista – oppimista ilman rajoja. Kyllä tuossa noin alkupaloiksi riittää purtavaa.

  Olin tuossa puolen päivän aikaan kouluttamassa paikallisia ammatillisen tvt-opetuksesta kiinnostuneita. Eräs haaste meille on ei-tekstuaalinen ilmaiseminen, joka on esim. aikuiskoulutuksen puolella ja maahanmuuttajakoulutuksessa merkittävää. Helppoja kuvallisen ilmaisun keinoja, helppoja keinoja laittaa ääntä ja videota verkkoon. Helppoja niin, että vähemmän medialukutaitoisetkin oppijat osaavat. Tekniikka antaa jo paljon mahdollisuuksia. Digikuva oppimisessa on eräs mainio aloituskohta tässä suhteessä.

 9. Aki said

  Anne kertoi hyvän idean kuvan käytön mahdollisuuksista mobiililaitteella. Kuva kertoo enemmän kuin sanajonot. Jospa opiskelijat lähettäisivät autenttisesta ympäristöstä kuvia ns. kuvapankkiin .Kuvista keskusteltaisiin joko blogin avulla tai lähiopetuksen tunneilla (näitäkin vielä on !). Kuva muodostaisi teeman aiheen ja olisi ihmettelyn kohde, johon oppimisyhteisö toisi lopulta yhteisen ymmärryksen reflektion kautta….Menetelmä voisi lisätä havainnointia ja ymmärrystä autenttisesta kuvaympäristöstä.

  Jälkeenpäin kuvia voisi käyttää myöhemmin monella eri tapaa oppimisen edistämiseksi…

 10. Aki Heino mobiilisti said

  Autoalan verkostosta terveiset Lahdesta. .Ovat myös pohtineet mobiilin käyttöä mPortfolion tekemisessä ja kuvien käyttöä oppimisprosesissa. Tämän viestin lähetin kännykällä. Saapi nähdä tuleeko perille…

 11. Toivo Kaarlela said

  Mobiilioppiminen , voiko sillä oppia ?
  En tiedä , kun ei ole kokemusta.
  Blogit, niitähän kirjoittavat poliitikot ja niitä lukevat
  toimittajat.
  Voiko se edistää keskiasteella oppimista ?
  Ehkäpä, jos siihen inostutaan, eikä harhauduta.
  tv Toivo K

 12. Aki said

  ”Mobiilioppiminen, voiko sillä oppia?” …”Blogit..” Siinäpä se. Yhdistämällä mobiililaite ,blogit ja vielä wiki , saadaan aikaiseksi oppimistapahtuma, johon lisätään yhdessä tekeminen ja ajatuksen vaihtoa, keskustelua. Keskustelussa blogit ovat oiva väline, kuten tässä ja nyt. Samalla saadaan aikaan oppimista, asioiden ymmärtämistä. Kun vielä ottaa wikin mukaan saa helpohkosti luotua sähköisen dokumentin tekemisestä. Kannatta kokeilla!

 13. Anne said

  Ja huomio huomio: poliitikkojen netti/verkkopäiväkirjat EIVÄT yleensä ole aitoja blogeja 🙂 t. Anne

 14. mobiilit said

  Tarkoititko aidoilla blogeilla ihan omia ajatuksia ja itse kirjoittamia juttuja. Onhan nuo poliitikotkin ihmisiä, tosin he ovat ajautuneet aika kauas tavallisesta ihmisestä. Blogilla voisivat saada kansalaisten mietteitä, vain harva saa takaisin palautetta,kommentointia.
  Mietittiin porukalla tuossa kahvilla, että pitäisiköhän kansanedustajan nimi muuttaa edustajaksi. Kuvaisi paremmin nykyistä tehtäväkuvaa, koska pieni vähemmistö siellä kansaa edustaa ja vielä ihmettelevät , miksi nukkujia on niin paljon…

 15. Pertti said

  Hyvä Topi, että olet käynyt kommentoimassa ja tutustumassa vapaaretkeen.
  Eikö blogit ja wikit ole internet-sivuja, joille sisältöjä ja ajatuksia kirjoitetaan, liitetään kuvia ja käydään lukemassa muiden viisaiden asiantuntijoiden tuotoksia ja ajatuksia. Lisäksi foorumi on avoin ja tällä tavoin tavoittaa muitakin, kuin oman talon väkeä. Normaaleilla staattisilla www-sivuilla jaetaan informaatioita, kovinkaan moni ei pääse niihin tuottamaan lisäarvoa ja vuorovaikutteisuus puuttuu.
  Topin kysymys, oppiiko blogeilla ja wikeillä. Miksi ei oppisi? Mikä sen estää? Onko ne sekavia? Onko vuorovaikutteisuus jotenkin oppimista heikentävä tekijä. Voisi kysyä, oppiiko normaaleilla internet-sivuilla jotenkin paremmin tai verrattuna esim. oppimisalustaan. Oppimisalusta on vuorovaikutteinen, mutta se on suljettu järjestelmä. Blogeissa ja wikeissä on mietitty järjestystä, miten asioihin pääsee käsiksi. Nyt voitaisiin ruveta pohtimaan wikien ja blogien suhdetta oppimisalustaan. Anne voisi kokeneena käyttäjänä vertailla näitä työkaluja. Oppimisalusta alkaa olla opetuskäytössä tuttu, riippuu tietenkin opettajasta ja oppilaitoksesta. Kaikki nämä ovat välineitä, joita käytetään apuna oppimisessa. Kaikilla välineillä voi oppia. Kysymys on siitä, miten taitavasti opettaja näitä osaa tuoda opetukseen ja millä tavalla opettaja roikkuu mukana oppimisprosessin aikana. On surullisia esimerkkejä verkkokursseista, joissa opettaja on alustalle tuodat runsaasti linkkejä, materiaaleja ja tehtäviä. Pariin kuukauteen opettajaa ei ole kuulunut eikä näkynyt. Vuorovaikutteisuutta ja ohjausta ei ole ollut. Esimerkiksi näillä vapaaretki sivuilla, jos esittää jonkin ongelman, niin siihen tartutaan ja se selvitetään, on vuorovaikutteisuutta. Jos Topi vierailet näillä sivuilla useasti ja heittelet ongelmia, uskon, että niihin tulee vastauksia ja oppimista tapahtuu. Mitä seuraavaksi haluaisit oppia, pienikin asia? Hyvää Joulua!

 16. Toivo Kaarlela said

  Blogit oavt siis oma maailmansa, eikä ole sellaista kuin päällepäin näyttää.
  Se vaatii paneutumista, että ymmärtää blogien sielunelämän ja oppii
  niitä käyttämään.
  Se taas vaatii aikaa ja blogeilla niin kuin mobiilioppimisellakin täytyisi korvata
  jotain entistä.(Helpottaa entistä ?)
  Ovatko poliitikot siis ihmisiä….?, kun ne blogitkaan eivät ole aitoja blogeja vaan
  ilmeisesti toimittajia varten enimmäkseen .

  Hyvää alkavaa vuotta toivoo Toivo K

RSS feed for comments on this post

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: