Näkökulmat kysymysten jäsentelyyn

Kiitos kaikille vaparetkiläisille mielenkiintoisesta keskustelusta, jota kuvan esilletuominen Flickrissä herätti. Kuka vielä voi sanoa, että verkkokeskusteluja ei saada riittävästi syntymään!

Jotta pedagoginen seilauksemme jatkuisi eteenpäin ja jotta välttäisimme suurimmat karikot, vaparetkeläiset ottakoon nyt mielestään parhaimmat purjeet esille. Ehdotan, että Jarin ehdottamat näkökulmat kysymyksistä = ”matkareitit” asetetaan kartalle. Yhdessä valitsemme miellyttävimmän reitin -ilman pitkää tyventä! Jospa retkellämme löydettäisiin jokin autenttinen teemakokonaisuus – ankkuripaikka, josta sitten taas on mukava jatkaa matkaa eteenpäin kohti etelän aurinkoa. (sivukommentti: ulkona on täyspimeää ja vettä sataa..)

Wikin avulla olen luonut yhden yksinkertaisen matkasuunnitelman kysymysten käsittelyyn. Olen tietoisesti hakenut uusia avoimia työkaluja moppimisen yhteyteen. Blogi- kuvapankki- wiki -mobiili-akseli antaa mielestäni mielenkiintoisia ulottuvuuksia verkko-opetuksen kehittämiselle.

Olen yrittänyt Wikissä huomioida mobiililaitteiden tuoman mahdollisuuden moppimisprosessissa (tosin  ajatukset ovat vielä raakileessa muodossa). Mitä lisäarvoa mobiili voisi vielä tuoda ? Luokaamme ja kommentoikaamme yhteisöllisesti Moppimisen pedagogista prosessia eteenpäin, teorioitakaan unohtamatta!

7 kommenttia

 1. Anne said

  WAU!!!!! Hienoa Aki. Loistavaa. Oivallista. Uninen retkikumppani ei enää jaksa ajatella ja kirjoittaa, mutta wiki oli aivan älyttömän hienosti tehty ja kysymykset toimivat. Upeaa. Virkummilla aivoilla otan osaa wikikeskusteluun ja kehittelyyn.

 2. Pertti said

  Hyvä Aki. Nyt on taas saatu uutta tuulta purjeisiin. Koko ajan on ollut sellainen tuntuma, että tästä tulee jotain ainutlaatuista, uusia toteutuksia, ei pelkästään tekniikkaa, vaan uutta tapaa toteuttaa oppimista. Anne on tuonut näköpiiriimme uudet tuokalut, wikit, blogit jne. ja paljon muuta. Olemme saaneet jo parin kuukauden aikana hyvän tuntuman työkalujen käyttöön, onhan paljon vielä opittavaa ja eihän opittava koskaan lopu. Jo nyt huomaa esim. moodlen keskustelualueen sotkuisuuden ja rajoittuneisuuden, onhan koko moodle suljettu oppimisympäristö. Meillä tiimin jäsenillä on omat moodlemme emmekä niiden avulla voi yhdessä asioita viedä eteenpäin. Tänään näytän blogiamme meidän kuntayhtymän virtuaalitiimin jäsenille, meillä alkaa kokous Oulaisissa klo 12.00. Meidän täytyisi TVT-strategia päivittää ja saada ammattiopistoihin verkko-opetuksen toteutussuunnitelmat. Miten Teidän mielestä asia pitäisi hoitaa, mitä tulisi huomoida, kun olemme nyt yhteisellä matkalla kehittämässä mobiilioppimista ynnä muutakin. Onko Annamarilla hyviä ehdotuksia suoraan opetushallinnon näkökulmasta katsottuna. Perehdyn Akin wikituotoksiin, kun ehdin. Hyvää työpäivän jatkoa!

 3. Aki said

  Aaamua Pertti ja vähän Annekin!
  Tuohon oppilaitoksen TVT-strategiaan …. Koulutusta , riittävää teknistä ja PEDAGOGISTA tukea, selkeätä aikaresurssia opettajille. Opettajien keskustelukulttuurin vahvistamista. Koko opettajapoppoo avoimesti keskustelemaan , mitä verkkoon voi/ kannattaa laittaa. Omien tuotosten yhteisöllistä kommentointia. Avoimien verkkoympäristöjen mahdollisuus huomioon, haittojakin varmasti käytännössä esiintyy. Jos näistä saat jotakin lisäarvoa , siitä vaan. Juna on liikkeellä, pysäyttää sitä ei enää voi….

 4. Anna Mari said

  Kiitos Annelle avusta tämän päivän teknisissä ongelmissani! Olet todella tuonut tietoisuuteemme aivan uusia työkaluja, joiden käyttö vielä vaatii opettelua…mutta oppimisretkellä ollaan:)

  Ja Aki on jatkanut retkeämme upealla tavalla. Palaan näihin teemoihin, kun ilta-askareiltani ehdin

 5. Pertti said

  Perehdyin nyt vähän tarkemmin Akin tuotokseen. On tosi hyvä ja sovelluksessa löytyy aktivointia, ulkoistamista, fokusointia, oppijoiden tulkintoja, reflektiota ja prosessointia. Käsittelen kohta kohdalta, tuon esille Akin suunnittelemat sisällöt, jotka mielestäni liittyvät näihin kohtiin ja samalla tuon kehittämisivinkkejä esille.
  Aktivointi
  Ihmettelevät kysymykset, kysymysten jäsentely, tosi hyvä
  Ulkoistaminen
  Miten opiskelijat tuovat aikaisemman osaamisen esille. Tässä olisi se mahdollisuus, että opiskelijat keräävät kysymykset eri luokkiin ja samalla tuovat esille sen, mihin he jo tietävät vastauksen. Jos johonkin luokkaan ei löydy valmiista kysymyslistasta kysymyksiä, opiskelijat voisivat itse tehdä näihin kysymykset. Samalla paljastuu, mitä he jo osaavat ja mihin he haluavat vastauksen.
  Fokusointi
  Opettajan ohjaus, mitä tehdä, ottaa kolme kuvaa jne. siis tarkentavat toimet, havaintojen ohjaus. Tämä on hyä
  Omat tulkinnat
  Opiskelijat ilmeisesti tulkitsevat omia otoksiaan kuvanjakopalvelussa. Jos kohteita olisi enempi, voisivat opiskelijat kommentoida toistensa otoksia.
  Reflektio.
  Tätä jäin miettimään ja edellistä. Täytyy vielä tutkia. Oppijan omat tulkinnat / reflektio ?
  Prosessointi.
  Tässä Akilla loppupäätelmät. Voisi olla myös jonkin tuotoksen tekeminen esim. huolto-oppaan tekeminen, käyttöoppaan tekeminen..
  Lopuksi:Akilla oppimisprosessityökaluina mobiilitehtävät, eportfolio, kuvanjakopalvelu, itsearviointi, linkkilistat. Nämä vielä kesken. Selvä jaottelu ja tietää, mitä sieltä valikon takaa löytyy.
  Jäin miettimään sellaista wikin käyttöjaottelua, että tässä wiki toimii www-sivujen tapaan kurssin/sisältöjen opetuksen toteutuksen välineenä ja toisaalta wiki voisi toimia sähköisenä oppikirjana, joka olisi opiskelijoiden tuotoksen tulos .

 6. Aki said

  Kiitos Pertti kommenteista! Kuten Anne on aiemmin ilmaissut, niin pienetkin vastakaiut synnyttävät uusia jyväsiä . Niin myös tässäkin tapauksessa. Koska lamppu syttyi, moppimisprosessiin on luvassa muutoksia.
  Upeata, että jaksoit hetken paneutua nimenomaan prosessin kulkuun. Tuo käyttöoppaan tekeminen tuntuu tosi hyvältä idealta. Käyttöoppaita kun tulisi useampia, sen jälkeen voitaisiin reflektoida oppaita keskenään ja löytää ns. poikeamat / työkohteiset menetelmäerot…Näin opiskelijalle syventyisi käsitys siitä, miten erilaisesti töitä voidaan organisoida ja kuitenkin päästään samaan lopputulokseen.

 7. Anne said

  Voi miten loistavaa, että juna kulkee: ajatuksista syntyy ajatuksia ja välillä myös hahmoja. Pertin yhteenveto tuossa yllä oli loistava! Pasin malli ei ole mikään tyhjä teoria (tietenkään, sitä nyt ei epäilty) vaan opettamisen ydintä, joka on silti hyvä nostaa näkyvästi esiin. Tietoisesti hahmottamalla on mahdollista ohjata omaa työtään ja kommentoida toisen omaa. Sitähän me yritimme harjoitella etätehtäväanalyysissakin. Hyvä jäsennys ja selkeys ovat tärkeitä välimatkojen erottaessa oppijaa ja opettajaa/ohjaajaa.

RSS feed for comments on this post

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: