Archive for tammikuu, 2007

Blogin etuja opetyössä

Listasin juuri blogien etuja opetustyössä. Lista toisessa blogissa. Käy vaikka vilkaisemassa, lisäämässä listaa tai väittämässä vastaan. Etuja on. Vaparetki todistaa!

Mainokset

Comments (3)

Aineistoa on – mutta oppiiko sillä?

Avoimissa verkoissa liikkuvat tietävät, että valmista aineistoa löytyy joka lähtöön. Mutta mikä on oppimisen ydintä? Sekö, että saa tietoa. No joo. Mutta saako ihminen tiedon omakseen imemällä aineistoa? Kai, jos on oikein innostunut ja erityisen motivoitunut, tämä onnistuukin ihan itsekseen. Mutta toisaalta yksin aineistoa imuroimalla, ei tieto jalostu. Ja yksinäinen seikkailija ei välttämättä saa riittävän laajakatseista ja kriittistä kuvaa opiskelemastaan.

Oleellista on vuorovaikutus. Oppiminen on hyvin paljon sitä. Ja opitun sisäistäminen omaksi pääomaksi vaatii sitä. Siksi olen itse huoletta julkaissut avoimesti verkossa kaikki oppimateriaalini. Jos joku oppii niistä jotain, se ei ole minulta pois. Hyvin harva oppii merkityksellisellä, kiinnostavalla ja motivoivalla tavalla ilman vuorovaikutusta. Se on se, mitä meidän pitää oppia tarjoamaan verkkovälitteisesti ja juuri sen nämä sosiaalisen webin välineet mahdollistavat hienolla tavalla.

Comments (8)

Jyväskylässä kehitetään eTaitava mobiilioppimissovellusta

Jyväskylässä Pekka Pirttiahon vetämä eTaitava.projekti kehittää mielenkiintoista mobiilioppimissovellusta työssäoppimisen ohjaukseen. Pekka on vieraillut aikaisemmin blogissamme ja voisi varmasti kommentoida esittämääni, korjailla ja täydentää. Jäjempänä lyhyt kuvaus sovelluksesta.

Olemme kevään 2007 aikana käynnistämässä  verkko-opetuksen kehittämishanketta, johon sisällytetään mobiilioppimisen kehittämistä,  Aihetta sivuavia hankkeita ja projekteja on eri puolella Suomea jonkin verran menneillään. Mihin kannattasi keskittyä, mitä kannattaisi lähteä kehittämään. Meillä on luonnollisesti strategiasta lähtevät omat lähtökohdat, mutta ei kyllä kannattaisi samaa pyörää keksiä uudestaan. Pekka ja myös muut voisivat tätä kommentoida ja tuoda näkemyksiä esille. Miten Aki se tarjouspyyntö jakselee

eTaitava/ Mobile feedback and diary tool for on-the-job vocational learning

eTaitavassa ladataan opiskelijoiden kännykkään ohjelmat työssäoppimiskysymyksiä ja kuvapalvelua varten. Kännykässä täytyy olla gprs ja java tukiOpiskelija voi helposti kännykkään tulevan ympyräsektorin eli selektorin avulla valita helposti päivittäisiä ja viikkokohtaisia kysymyksiä ja valita niihin sopivat vastausvaihtoehdot. Järjestelmä kerää vastaukset, joista opettaja ja opiskelija saavat graaffiset yhteenvedot. Opettaja voi www-käyttöliittymän avulla kysymykset ja vastausvaihtoehdot luoda etukäteen pankkiin, joista opettaja voi taulukkomuotoisen sovelluksen avulla ruksaamalla ajoittaa päivittäiset ja viikkokohtaiset kysymykset opiskelijan TO- jaksolle.Kännykässä oleva kuvapalveluohjelma helpottaa opiskelijaa kuvan ottamisessa ja sen lähettämisessä palvelimelle. Kuvan yhteyteen voidaan liittää saateteksti.Tällä hetkellä ongelmana on, miten opiskelijoiden kännykkään saadaan helposti ladattua ko. ohjelmat, miten lataamista voitaisiin helpottaa ja ohjeistaa. Opiskelijalle ei järjestelmä automaattisesti lähetä viestejä kännykkään, vaan opiskelija joutuu itse kännykällä avaamaan sovellukset ja vastailemaan kysymyksiin. Kustannuksia opiskelijalle tulee tästä n. 0,5 – 1 € / 6 viikon TO- jakso. Kuvat ja videot eivät sisälly em. hinta-arvioon.Järjestelmään saadaan opiskelijatiedot multiPrimuksesta, mutta työpaikkaohjaajatietoja ei ole mahdollista saada, kysymyksiä voidaan lähettää myös työpaikkaohjaajille.

Comments (6)

Blogin opetuskäytön sivutuote – Oppiva yhteisö

Anne kirjoitti osuvasti: ”…blogista ei synny oppivaa yhteisöä ilman vuorovaikutusta. Mitä monimutkaisempia ovat tiedon kohteet, sitä merkittävämpää olisi oppia toimimaan oppivassa yhteisössä…. ja jatkoi : ..oleellisinta on, mitä oppijan päässä tapahtuu ja melkein yhtä oleellista, mitä oppivassa yhteisössä tapahtuu…

Nykypäivän yksilökeskeisyyteen oppiva yhteisö tuo mielenkiintoisen lisäarvon. Blogin keskustelujen kautta yksilön ei tarvitsekaan itse kaikkea oivaltaa, apuun tulevat yhteisön muut jäsenet. Yhteisen kielen löytäminen blogissa auttaa peilaamaan yksilön ajatukset kirkkaammille vesille yhteisön näkemysten avulla. Yksilö tekee edelleen päätöksen omasta oivalluksestaan, tosin hän antaa muiden yhteisön jäsenten kuulla se, jolloin yhteisö voi syväjalostaa ajatusta vielä eteenpäin, luovasti ja eri näkökannat huomioiden.

Minkä lisäarvon blogi antaa oppivaan yhteisöön ? Voidaanko oppiva yhteisö saavuttaa verkossa muukin kuin blogin avulla ? Mitä edellytyksiä tarvitaan oppivaan yhteisöön ? Missä työelämän osa-alueella tarvitaan oppivan yhteisön taitoja ?

Jos Sinulla on ajatuksia oppivasta yhteisöstä ja sen voimasta ,tuothan ajatuksesi julki….

Comments (3)