Tiivistelmä jätetty ITK Moodleen….

mOpettajaTiimi matkalla avoimeen ja autenttiseen oppimiseen – Käytännön esimerkki yhteisöllisestä verkkotyöskentelystä

Perjantai 20.4.2007 klo 10:30 – 11:00

Opettajien täydennyskoulutuksen oheen syntyi syksyllä 2006 vapaaehtoisesti, kurssilaisten omasta aloitteesta kuusihenkinen Mobiilitiimi. Tiimi laajentaa oppimisprosessia arkeen ja työelämään yhteisöllisten verkkotyövälineitten avulla. Käytössä ovat muun muassa sähköposti, tekstiviestit, blogi, wiki, kuvan- ja videonjako, sosiaaliset kirjanmerkkit, Skype ja virtuaalinen kirjoituspöytä.

Tiimin Vaparetki-blogi on tutkimusmatka ja matkakertomus, jota värittää halu oppia ymmärtämään ja soveltamaan mobiilipedagogiikkaa.

Blogin kiteytyneimmät ajatukset rakentavat Mobiili-wikiä – vähitellen yhteistyössä syntyvää verkkokäsikirjaa mobiiliopettajalle. Blogia ja wikiä havainnollistetaan jaettujen kuvien ja videoleikkeitten avulla. Myös hyviä linkkejä välitetään verkon avulla.

Blogissa ovat vierailleet myös muut aiheesta kiinnostuneet tutkijat ja opettajakollegat. Kommenttikeskustelusta on muodostunut aitoa vuoropuhelua, jossa ihmettelyillä ja selitysyrityksillä on rakennettu yhteistä tietoa. Tiimin verkkotyöskentelystä on kehittynyt yhteisöllinen ja kollegiaalinen oppimisen tila. Tässä avoimessa tilassa jokainen tiimin jäsen on mobiili oppija eli oppii omassa autenttisessa ympäristössään, oman kokemuksensa kautta sitä, mitä haluaa omassa opetuksessaan toteuttaa. Oppimisen ongelmat nousevat todellisista tilanteista ja niitä käsitellään yhteisesti virtuaalisilla työvälineillä.

Tutkimusmatkan alkuvaiheessa vain yksi ryhmän kuudesta jäsenestä oli käyttänyt päivittäisessä työssään sosiaalisen webin välineitä. Uuden kokeilemisen rohkeus, välineiden helppokäyttöisyys ja tiimin tuki luovat hyvää henkeä ja oppimisen iloa. Uusia, omaan työhön soveltuvia blogeja ja wikejä syntyy kokemusten ja teknisen hallinnan kasvaessa. Verkon työvälineet saa parhaiten haltuun käyttämällä niitä ja soveltamalla välittömästi oppimaansa omaan työhönsä. Vinkit kollegalta ja alkuun opastus vähentävät tietototyön kuormaa. Monta silmäparia havaitsee myös verkossa nopeammin uusia hyviä asioita kuin yksi silmäpari yksinään.

Mobiilitiimin yhteisöllinen verkkotyöskentely on edullinen, laadukas ja hauska tapa oppia uutta. Samalla jokainen ryhmän jäsen saa sivutuotteena uskonvahvistusta omaan työhönsä laajemminkin. Tiimin jäsenet asuvat kaukana toisistaan ja työskentelevät eri kouluasteilla. Kokemus osoittaa, kuinka verkko parhaimmillaan antaa mahdollisuuksia ylittää ajan, paikan, oppilaitosten ja yhden yksittäisen täydennyskoulutus kurssin rajoja. Mobiilitiimin toiminnassa on konkreettisesti todistettu, että yhdessä olemme enemmän. Yhteinen sävel soi ja se soi.

-Vaparetkeläiset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: