Archive for Pertti

Häiriötila jatkukoon

Jo tähän mennessä oppimisympäristöjen runsas kirjo on aiheuttanut sen, että esimerkiksi henkilökohtainen opetussuunnitelma saattaa sijaita primuksessa, moodlessa jne. Kuinka staattinen hops nykyisin on, minkälainen sen pitäsi olla ja mihin ympäristöön se tulisi sijoittaa? Mikä on tilanne nykyisin? Miten sen pitäisi olla? Miten avoimet ympäristöt parantavat asiaa?

Mainokset

Comments (5)

Jyväskylässä kehitetään eTaitava mobiilioppimissovellusta

Jyväskylässä Pekka Pirttiahon vetämä eTaitava.projekti kehittää mielenkiintoista mobiilioppimissovellusta työssäoppimisen ohjaukseen. Pekka on vieraillut aikaisemmin blogissamme ja voisi varmasti kommentoida esittämääni, korjailla ja täydentää. Jäjempänä lyhyt kuvaus sovelluksesta.

Olemme kevään 2007 aikana käynnistämässä  verkko-opetuksen kehittämishanketta, johon sisällytetään mobiilioppimisen kehittämistä,  Aihetta sivuavia hankkeita ja projekteja on eri puolella Suomea jonkin verran menneillään. Mihin kannattasi keskittyä, mitä kannattaisi lähteä kehittämään. Meillä on luonnollisesti strategiasta lähtevät omat lähtökohdat, mutta ei kyllä kannattaisi samaa pyörää keksiä uudestaan. Pekka ja myös muut voisivat tätä kommentoida ja tuoda näkemyksiä esille. Miten Aki se tarjouspyyntö jakselee

eTaitava/ Mobile feedback and diary tool for on-the-job vocational learning

eTaitavassa ladataan opiskelijoiden kännykkään ohjelmat työssäoppimiskysymyksiä ja kuvapalvelua varten. Kännykässä täytyy olla gprs ja java tukiOpiskelija voi helposti kännykkään tulevan ympyräsektorin eli selektorin avulla valita helposti päivittäisiä ja viikkokohtaisia kysymyksiä ja valita niihin sopivat vastausvaihtoehdot. Järjestelmä kerää vastaukset, joista opettaja ja opiskelija saavat graaffiset yhteenvedot. Opettaja voi www-käyttöliittymän avulla kysymykset ja vastausvaihtoehdot luoda etukäteen pankkiin, joista opettaja voi taulukkomuotoisen sovelluksen avulla ruksaamalla ajoittaa päivittäiset ja viikkokohtaiset kysymykset opiskelijan TO- jaksolle.Kännykässä oleva kuvapalveluohjelma helpottaa opiskelijaa kuvan ottamisessa ja sen lähettämisessä palvelimelle. Kuvan yhteyteen voidaan liittää saateteksti.Tällä hetkellä ongelmana on, miten opiskelijoiden kännykkään saadaan helposti ladattua ko. ohjelmat, miten lataamista voitaisiin helpottaa ja ohjeistaa. Opiskelijalle ei järjestelmä automaattisesti lähetä viestejä kännykkään, vaan opiskelija joutuu itse kännykällä avaamaan sovellukset ja vastailemaan kysymyksiin. Kustannuksia opiskelijalle tulee tästä n. 0,5 – 1 € / 6 viikon TO- jakso. Kuvat ja videot eivät sisälly em. hinta-arvioon.Järjestelmään saadaan opiskelijatiedot multiPrimuksesta, mutta työpaikkaohjaajatietoja ei ole mahdollista saada, kysymyksiä voidaan lähettää myös työpaikkaohjaajille.

Comments (6)

Avoimet oppimisympäristöt työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen ohjaukseen

Työssäoppimissivustoon voidaan liitää mobiililaitteet, blogit ja wikit. Tällaisella integroidulla työkalulla voidaan työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä ohjata tehokkaasti, oppijat voidaan valtauttaa ja eri oppijoiden yhteistyötä voidaan lisätä. Integroitu työkalu sisältää suljetun ja avoimen oppimisympäristön. Suljettua oppimisympäristöä käytetään hallinnollisten tietojen ylläpitoon, kuten opiskelija- ja yritystiedot, sopimukset, asiakirjat, opetussuunnitelmat jne. Avointa oppimisympäristöä käytetään kollaboraatiovälineenä, tuotetaan käytännön työtehtäviin liittyvää kirjallista materiaalia verkkoon, siis opiskeluun.
Työssäoppimissivustoon (=TOV) on integroiti mobiilit, blogit ja wikit, saadaan TOVmobiLogWiki

TOVmobiBlogiWikion integroitu työkalu oppijan työssäoppimisen ja näyttöjen mobiiliohjaamiseen ja avoimien oppimisympäristöjen käyttöön. TOVmobiBlogiWikissä on työssäoppimissivustoon liitetty mobiililaitteet, blogit ja wikit. TOVmobiBlogWikistä ohjausviestit ja tehtävät välittyvät oppijan kännykkään opettajan tai järjestelmän toimesta. Oppija voi lähettää esim. on-demand ohjauspyynnön järjestelmälle. Järjestelmän avulla oppija voi liittää työssäoppimis- ja näyttöihin liittyvään tietoon kuvanjakopalvelun tiedot. Oppija voi tulostaa henkilökohtaiset kuvalliset raportit työssäoppimisestaan ja näytöistä.
Tiedon prosessointi
Oppija voi osallistua kollaboraatiotyöskentelyyn blokien ja wikien avulla esim. muiden oppilaitosten opiskelijoiden kanssa.
Oppijat tekevät eri laitteiden asennusoppaita (kuvat, työpaikan kokemukset)
Oppijat tekevät eri työmenetelmistä ohjeet sähköiseen muotoon
Oppaat ja ohjeet tehdään blogiin ja wikiin (kuin sähköinen oppikirja).
Työssäoppimisen päiväkirjat ja kuvanjakopalvelut koostamisen pohjana
Oppija yhdistää kuvat päiväkirjoihin ja näyttöihin ja tulostaa opiskelijaraportit
Oppijat tekevät yhteistyössä eri työmenetelmistä ohjeet sähköiseen muotoon
Asennusopas materiaali ja kuvat kerätään blogiin, eri oppilaitosten opiskelijat tuottavat
Wikiin tallennetaan asennusoppaat
TOV- päiväkirjat ja kuvanjakopalvelut oppijakohtaisen tuotoksen välineenä
Wikit ja blogit yhteisöllisen tuotoksen välineenä

Automaattiset herätteet
Päiväkirjamuistutukset kännykkään
Automatisoidut ohjaukset ja tehtäväannot
 

Comments (6)

Sitä mmmm-pedagogiikkaa!!

Kiitos!Pertti muistutti tärkeästä asiasta, siis ota kantaa.

Pertti: Täytyisihän meidän Pasin toimeksiannon perusteella pohdiskella mobiilioppimisen pedagoogista puolta. Onhan tässä vielä aikaa, ennenkuin seuraavan kerran tavataan. Mobiililaitteet voivat palvella esimerkiksi seuraavissa pedagogisissa asioissa: Ohjauksen tehostaminen, etäohjausmahdollisuudet paranevat, oppimistehtävien anto, reflektio, oppimisprosessiin sitouttaminen, verkkoaineistostosta tiedottaminen, portfolion laadinnan tehostuminen jne.

Siis mitä muuta vielä ja mitä noista irtoaa?

Comments (16)

Kuvaoppimista

Pertti – Perjantain aamukysymys:
Opiskelijat voisivat kännykän avulla ottamillaan digikuvilla tuoda työssäoppimiskokemuksia esille. Pitäisi olla järjestelmä, johon kuvat lähetetään ja opiskelija voisi helposti työstää näistä oman tuotoksen. Mitä työkaluja ehdotat homman hoitamiseen.

Anne:
No ensimmäisenä tulee mieleen, että opiskelija vain kerää kuvat puhelimeen, siirtää ne koneelleen ja heti sen jälkeen laittaa niistä aikajärjestyksessä PowerPoint-esityksen lisäteksteineen. Sitten toinen hyvin näppärä juttu on tuo kuvabloggaaminen ja siihen löytyy jo paljon palveluita. Vaatii kuitenkin opiskelijalta rahaa, sillä kuvansiirto maksaa.

Comments (1)

Pertti kysyy edelleen

Pertti:

Jos ajattelet kuvamateriaalin ja muiden medioiden käyttöä eri ympäristöissä, niin miltä sitten työvälineet näyttävät keskinäisessä vertailussa. Missä määrin moodleen voivat opiskelijat tuoda kuvamateriaalia ja miten se siellä on mahdollista järjestellä ??

Anne:

Tämä onkin varsin mielenkiintoinen kysymys. Olen tänä syksynä tehnyt paljon kuvasarjaohjeita opettajille tvt-työvälineistä ja tuntuu, että se on aika hyvä tapa. Niitä tehdessäni mietin, että moneen muuhunkin oppimisessa voisi käyttää kuvia. Tämäkin blogi olisi ihan tylsä ilman kuvia. Eilen opetin yhden opettajan käyttämään wikiä ja Flickr-kuvanjakoa. Flickr tai joku muu verkossa toimiva kuvanjako toimii hyvin yhteen sekä blogien että wikien kanssa. Kuvien hallinta on äärimmäisen kätevää Flickrissä. Moodleen ja muihin suljettuihin oppimisympäristöihin saa tuotua kuvia, mutta useinkaan kuvien sijoittelu ei ole yhtä helppoa. Tai kuvaa jää tietyn viestin/tekstin sisälle, kun se blogissa on aina ”etusivulla” ja wikissä kuin kirjan kuvitus. Ja sitten kokoukseen juoksee hän ja miettii lisää kuvia…

Kommentointi poissa käytöstä

Pertti heitti aamukysymyksen Annelle

Pertti:

> Millä tavalla wikit ja blogit eroavat moodlesta
> pedagogisesti ja teknisesti, mitä huonoa ja hyvää on moodlessa näihin verrattuna?

Anne:

Jännä kysymys, 5 minsaa aamuaikaa… Moodleen voi rakentaa kokonaisen kurssin, jossa on huomioitu oppimisprosessi ja sen eri vaiheet. Wiki toimii mainiosti oppimateriaalin yhteisöllisenä tuotantovälineenä. Blogi soveltuu yksittäisten tehtävien tekemiseen (ohjeistus ja alkuinfo esim. Moodlessa tai muussa ympäristössä). Blogi soveltuu myös ajatusten kehittelyyn ja tiedon keräämiseen sekä avoimeen keskusteluun. Myös wikissä voi toteuttaa avointa keskustelua. On myös mahdollista sulkea wiki ja blogi ulkopuolisilta, mutta silloinhan on oikeastaan parempi käyttää suljettua oppimisympäristöä, esim. Moodlea. Wikissä oppimisprosessin saa näkyville, koska sen rakenteistaminen on helppoa. Se on jopa kaikista havainnollisin tässä suhteessa (paitsi jos Moodle-kurssin rakenne on oikein hyvin tehty). Blogi ei hahmotu tällä tavalla kovin helposti. Se on kuitenkin hyvä kronologiseen työskentelyyn ja informaation jakamiseen. Suljettu oppimisympäristö antaa turvaa. On myös tilanteita, joissa tekstejä yms. ei haluta julki kaikille vaan toimitaan sisäryhmässä ja joskus myös pelkästään opiskelija-opettaja-akselilla.

Pääasia on mielestäni ymmärtää, että nämä ympäristötä eivät kilpaile keskenään, eivät korvaa toisiaan ja että on aina tilanteen mukaan harkittava, mitä välineitä käyttää. Kääk, aika loppui, sitten töihin…

Kommentointi poissa käytöstä

Older Posts »